dr.Agnieszka Balicka – psycholog dziecięcy, neurologopeda, oligofrenopedagog oraz surdopedagog, certyfikowany terapeuta dysleksji

Jest absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierunek – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu- psychologia kliniczna i osobowości. Ukończyła również następujące studia podyplomowe:

– Kurs kwalifikacyjny – Surdopedagogika- uzyskała kwalifikacje do pracy dydaktycznej, wychowawczej i rewalidacyjnej w placówkach dla dzieci i młodzieży głuchej

i niedosłyszącej,

– Logopedia Oświatowa,

– Oligofrenopedagogika – Uniwersytet Rzeszowski

– Neurologopedia – Uniwersytet Wrocławski

Posiada bardzo duże teoretyczne i wieloletnie praktyczne doświadczenie w pracy z dziećmi z trudnościami psychologicznymi, m.in. problemy z zachowaniem, trudnościami z radzeniem sobie z własnymi emocjami, z agresją i innymi trudnościami wychowawczymi, z dziećmi niedosłyszącymi, ze spektrum autyzmu, z trudnościami związanymi z mową i komunikacją.

ZADZWOŃ I UMÓW WIZYTĘ

0208 441 2569

Translate »