Terapia neurologopedyczna

Dla kogo?

Dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z zaburzeniami mowy i komunikacji wynikających z uszkodzenia, zaburzeń pracy układu nerwowego lub nieprawidłowego rozwoju układu nerwowego, np.:

– dla osób z afazją (które na skutek wypadku, wylewu, udaru utraciły zdolność komunikowania się),

– dla osób z dyzartrią,

– dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym,

– dla osób z różnego rodzaju wadami genetycznymi, jak np. Zespół Downa, Zespół Angelmana,

– dla dzieci mających problem z prawidłowym gryzieniem, żuciem, połykaniem pokarmów.

Co ma na celu terapia?

– Praca nad zaburzonymi funkcjami, np. gryzienia, żucia, połykania, mającymi bezpośredni wpływ na jakość mowy,

– Stymulacja wzrokowa, słuchowa,

– Praca nad koncentracją,

– Poprawa jakości mówienia,

– Odzyskanie sprawności mówienia lub wprowadzenie alternatywnych metod komunikacji, aby dana osoba mogła porozumiewać się z otoczeniem.

ZADZWOŃ I UMÓW WIZYTĘ

0208 441 2569

Translate »