Logopedia

Dla kogo?

– dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z zaburzeniami komunikacji, np. dzieci z autyzmem,

– dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,

– dla osób, które nie są w stanie prawidłowo realizować trudnych polskich głosek, jak np. sz, rz, cz, dż, r

– dla osób, których mowa jest niewyraźna,

– dla osób mających problem z płynnością mowy, z jąkaniem

Co ma na celu terapia?

– rozwój mowy,

– pracę nad utrzymywaniem prawidłowego kontaktu z otoczeniem,

-usprawnienie komunikacji,

-poprawę wyrazistości mówienia,

– wzbogacenie zasobu słownictwa,

– eliminację ewentualnych problemów z mową (np. jąkanie),

– wywoływanie oraz utrwalanie prawidłowych głosek

Poprzedzona diagnozą obejmującą wywiad z rodzicem oraz zajęcia z dzieckiem w formie zabawy, aby móc ocenić poziom rozwoju mowy i komunikacji, zaobserwować ewentualne nieprawidłowości i zaplanować odpowiednie oddziaływania terapeutyczne.

Zajęcia powinny odbywać się raz w tygodniu, a wskazówki udzielone przez logopedę powinny być stosowane podczas codziennych ćwiczeń w domu.

ZADZWOŃ I UMÓW WIZYTĘ

0208 441 2569

Translate »