mgr Magdalena Ruffell - Pedagog, Psycholog, Terapeuta i Diagnosta Terapii Ręki

mgr Magdalena Ruffell – pedagog, psycholog


 • Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Szczecinskim, specjalizacja pedagogika
  wczesnoszkolna i przedszkolna.
 • Absolwentka psychologii na Uniwersytecie South Bank, Londyn, specjalizacja
  psychologia kryminalno – sądowa.
 • Certyfikowany diagnosta dysleksji rozwojowej – dzieci, młodzieży, dorosłych.
 • Certyfikowany diagnosta rozwoju psychomotorycznego dzieci 5/6 letnich.
 • Certyfikowany trener TUS
 • Certyfikowany Terapeuta i Diagnosta Terapii Ręki I, II stopnia.
 • Certyfikowany diagnosta skali inteligencji – Stanford – Binet 5
 • Doradca zawodowy młodzieży i dorosłych – PZZ

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi,
mlodzieżą, rodzicami, rodzinami. W swoim doświadczeniu zawodowym miała
okazję pracować z dziećmi i mlodzieżą z trudnościami psychologicznymi i
wychowawczymi, z dziećmi z ADHD, zaburzeniami sensorycznymi, zaburzeniami
psychomotorycznymi, z syndromem Sotos oraz z zaburzeniami ze spektrum
autyzmu. Prowadzi również indywidualną terapię pedagogiczną dla dzieci i
młodzieży dyslektycznej bądź przejawiającej inne specyficzne trudności w
umiejętności czytania i pisania.


W swojej pracy diagnostycznej posługuje sie najnowszymi testami przeznaczonymi
wyłącznie dla psychologów. Testy te sa zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej i wykorzystywane sa wyłącznie w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
Chetnie również współpracuje w trybie online.

ZADZWOŃ I UMÓW WIZYTĘ

0208 441 2569

Translate »