Terapia w języku migowym (BSL)

Co to jest język migowy?
Często na konferencjach czy spotkaniach z Głuchymi zadawane jest pytanie czy język migowy jest uniwersalny. Nie, nie jest. Każdy kraj posiada swój własny, unikalny język migowy; w Polsce jest to PJM (polski język migowy), w Wielkiej Brytanii – BSL (British Sign Language), w Stanach Zjednoczonych – ASL (American Sign Language) i mimo, że brytyjski angielski i amerykański angielski są niemalże takie same to ich migowe odpowiedniki nie mają ze sobą nic wspólnego.
Język migowy to język niewerbalny, który wykorzystuje wizualne gesty i znaki jako formę komunikacji takie jak: gesty rąk, mimikę i ruchy ciała do wyrażania słów i wyrażeń. Jest to podstawowy język dla większości osób niesłyszących i niedosłyszących, chociaż posługuje się nim także wiele osób słyszących, które nie potrafią mówić ze względu na stan nabyty lub rozwojowy
Język migowy może być dodatkowo używany do wspomagania nauki języka oraz dla osób z ograniczoną komunikacją.
Używa się w terapii języka migowego, aby ułatwić komunikację dzieciom, które nie rozwinęły jeszcze języka. Język migowy jest pomostem dla dzieci, które nie potrafią skutecznie porozumiewać się za pomocą języka mówionego.
Język migowy a zdrowie psychiczne
Używanie języka migowego w psychologii jest niekiedy bardzo potrzebne, ponieważ komunikacja jest podstawowym aspektem zdrowia psychicznego. Skuteczna komunikacja jest niezbędna, aby jednostki mogły wyrazić swoje myśli, uczucia i emocje, które są kluczowymi elementami zdrowia psychicznego. Kiedy ludzie nie mogą skutecznie się komunikować, może to prowadzić do frustracji, izolacji i poczucia samotności, co może szkodzić zdrowiu psychicznemu.
Dlaczego warto używać języka migowego?
Znaki języka migowego podają dodatkowe informacje, które można zobaczyć. Badania wykazały, że znaki/gesty sprzyjają nauce języka mówionego. Niemowlęta używają gestów, zanim zaczną mówić, aby powiedzieć nam, czego chcą na przykład wyciągają ręce, aby je unieść czy odpychają coś, czego nie chcą.
Miganie może pomóc dziecku, które ma trudności ze zrozumieniem i mówieniem ponieważ gesty migowe ilustrują to, co słowo mówione oznacza. Brak umiejętności komunikowania może powodować zachowania takie jak krzyk i kopnięcia, które są nieprzyjemne dla dziecka i dla nas. Używając migania, pomagamy dziecku komunikować się w bardziej akceptowalny sposób.
Korzyści z języka migowego dla autyzmu
Jednym z najczęstszych objawów autyzmu są trudności z mową i językiem. Niektórzy potrafią mówić płynnie, podczas gdy inni zawsze będą mówić niewerbalnie.
Język migowy ma wiele zalet dla dzieci z autyzmem, poza tą oczywistą, że będą mogły wyrazić siebie.
• Bardziej spontaniczna komunikacja: dzieci będą częściej komunikować się bez podpowiedzi
• Lepsze umiejętności społeczne: mogą zwracać większą uwagę na sygnały społeczne innych
• Mniej agresji: te zachowania są często spowodowane frustracją związaną z niemożnością komunikacji
• Mniej depresji i lęku: podobnie dzieci autystyczne będą prawdopodobnie szczęśliwsze, gdy będą mogły się zrozumieć
• Mniejsze poleganie na przetwarzaniu słuchowym: umiejętność ta jest trudna dla wielu dzieci autystycznych, więc miganie może być łatwiejsze do zrozumienia
Terapia za dla dzieci niesłyszących za pomocą Visual Phonics
Visual Phonics został stworzony przez Babs Day podczas pracy jako nauczyciel niesłyszących w Birmingham. Wykorzystuje wizualną „wskazówkę”, aby zademonstrować dźwięki liter (angielskich fonemów). Każdy dźwięk jest powiązany z alfabetem BSL (British Sign Language) oraz sposobem wytwarzania dźwięków. Wspiera to rozwój umiejętności czytania i pisania oraz świadomości czytania z ruchu warg. Fonika wizualna jest popularna, ponieważ jest prostym sposobem na ułatwienie dostrzeżenia fonicznych aspektów słów.

ZADZWOŃ I UMÓW WIZYTĘ

0208 441 2569

Translate »