mgr Sylwia Nawrocka – Pedagog i nauczyciel Brytyjskiego Języka Migowego (BSL)

Absolwentka na wydziale pedagogiki Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, specjalizacja: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz diagnoza i terapia pedagogiczna. Posiada kwalifikacje do pracy w zawodzie pedagoga – terapeuty wczesnego wspomagania rozwoju.
Biegle komunikuje się za pomocą brytyjskiego języka migowego i posiada certyfikat w BSL Level 3.
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabosłyszącą. Pracuje w Londynie, w szkole dla młodzieży niesłyszącej i zajmuje się między innymi przygotowaniem absolwentów do samodzielnego funkcjonowania w warunkach zmienionych na skutek uszkodzenia narządu słuchu. Prowadzi profilaktykę poprzez wdrażanie specjalistycznych programów nauczania zapobiegających pogłębianiu wady słuchu oraz wyrównywaniu możliwości rozwojowych dziecka poprzez doskonalenie funkcji słuchowych, mowy oraz innych zmysłów. Wspiera rozwój komunikacji dzieci niesłyszących rożnych narodowości mieszkających na terenie Wielkiej Brytanii.

ZADZWOŃ I UMÓW WIZYTĘ

0208 441 2569

Translate »