mgr Natalia Szewczyk, psycholog

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Gdańskim, specjalizacja psychologia kliniczna oraz psychologia sądowo-penitencjarna.Członek Polish Psychologists Association (PPA) w Londynie. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała w Polsce, pracując w Centrum Terapii Autyzmu „Sotis” oraz w Przedszkolu Niepublicznym „Edu-Maluszek w Gdańsku, od ponad roku również w Wielkiej Brytanii. Podczas pracy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu, w ramach pisania pracy magisterskiej, zdobyła doświadczenie w pracy z osobami z chorobami zagrażającymi życiu (nowotwory oraz choroby serca) oraz z rodzinami pacjentów. Obecnie pracuje jako psycholog w PPA (projekt Konsultacje psychologiczne) oraz w Polskiej Szkole Sobotniej im. Stefana Wyszyńskiego w Londynie.

ZADZWOŃ I UMÓW WIZYTĘ

0208 441 2569

Translate »