Zajęcia wyrównawcze

Zajęcia wyrównawcze w czytaniu i pisaniu w języku polskim

Dla kogo?

Dla dzieci, których rodzice planują powrót do Polski i chcą sprawdzić umiejętności swojego dziecka i jego możliwości poradzenia sobie w szkole w Polsce w odpowiedniej grupie wiekowej

– Dla dzieci chcących dobrze czytać i pisać po polsku

– Dla dzieci mających problem w polskiej szkole, mających duże zaległości

– Dla dzieci, które nigdy nie uczyły się czytania i pisania w języku polskim, a chcą rozpocząć naukę w polskiej szkole, w klasie odpowiedniej do wieku dziecka

 

Cel zajęć wyrównawczych

– Uzupełnianie i wyrównywanie zaległości w wiadomościach ogólnych bądź z konkretnych przedmiotów, które powstały na skutek słabszych możliwości intelektualnych, dłuższej nieobecności ucznia w szkole lub braku wcześniejszego kontaktu z czytaniem i pisaniem w języku polskim

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o kontakt z poradnią
- 020 8441 2569