Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia rewalidacyjne

Nazwa pochodzi od łac. re – znów; validus – mocny

Dla kogo?

– to zajęcia przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych,

– dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,

Jaki mają cel?

– Wspieranie rozwoju i dynamizowanie go,

– Usprawnianie funkcji psychicznych i fizycznych, które są najmniej zaburzone,

– Praca nad funkcjami zaburzonymi – korygowanie ich i kompensowanie, czyli zastępowanie innymi funkcjami

Zajęcia rewalidacyjne są u nas prowadzone przez wykwalifikowaną oligofrenopedagog oraz terapeutkę SI. Możliwe jest więc organizowanie zajęć rewalidacyjnych z elementami Integracji Sensorycznej, aby jeszcze lepiej wspomagać i optymalizować rozwój dziecka.

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o kontakt z poradnią
- 020 8441 2569