Trening przetwarzania słuchowego metodą Johansena

Terapia słuchowa (indywidualna stymulacja słuchu) poprawia:

 • przetwarzanie słuchowe,
 • zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,
 • czytanie,
 • rozumienie mowy,
 • artykulację,
 • komunikację,
 • samoocenę.
 • Widoczne są efekty w nauce języków obcych:
 • krótszy czas nauki,
 • polepszenie akcentu,
 • płynność wypowiedzi,
 • poprawa rozumienia języka.
 • Stymulacja słuchu harmonizuje napięcie mięśniowe, co wpływa na:
 • postawę ciała,
 • utrzymanie równowagi,
 • koordynację ruchów,
 • motorykę.

Twórcą metody jest dr Kjeld Johansen – duński nauczyciel i psycholog, dyrektor Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją, www.dyslexia-lab.dk.

 

Na diagnozę w indywidualnej stymulacji słuchu Johansena składa się:

 

 • wywiad,
 • obserwacja,
 • badanie audiometrii tonalnej,
 • test mowy utrudnionej (test dychotyczny),
 • test lateralizacji.

Badanie wykonuje wykwalifikowany terapeuta posiadający odpowiedni certyfikat.

Diagnozę audiometrii tonalnej wykonujemy na specjalistycznym sprzęcie.

Zaburzenia przetwarzania słuchowego często są przyczyną opóźnień w nauce, trudności w czytaniu i pisaniu oraz zaburzeń zachowania.

 

Pracujemy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi zmagającymi się z:

 

 • opóźnionym rozwojem mowy,
 • dysleksją, problemami szkolnymi,
 • ADHD,
 • zaburzoną koncentracją uwagi,
 • zaburzeniami uwagi i percepcji słuchowej,
 • trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń,
 • porażeniem mózgowym,
 • nadwrażliwością na dźwięki,
 • autyzmem,
 • zespołem Downa i innymi wadami genetycznymi.

Program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej nagrywany jest na płyty CD.

 

Postępy terapii kontrolowane są co 4 do 8 tygodni (zależnie od wieku). Za każdym razem dziecko otrzymuje nową, specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym. Program stymulacji trwa 6-10 miesięcy.

ZADZWOŃ I UMÓW WIZYTĘ

0208 441 2569

Translate »