Wada wymowy to nieprawidłowa realizacja jednej lub wielu głosek, w sytuacji, kiedy dane głoski powinny być już prawidłowo opanowane. Zachęcam do zapoznania się z etapami pojawiania się poszczególnych głosek w rozwoju dziecka. Wad wymowy jest oczywiście więcej, ale chciałabym skupić się teraz na problemach z głoskami, czyli na tzw. dyslalii.

            Przyczynami dyslalii mogą być czynniki wewnątrzpochodne i zewnątrzpochodne. Do czynników wewnątrzpochodnych zaliczamy: nieprawidłową budowę aparatu mowy (warg, języka, zgryzu, podniebienia), obniżoną sprawność funkcjonowania aparatu mowy, niedosłuch. Do czynników zewnątrzpochodnych zaliczamy: nieprawidłowe wzorce (np. rodzice mający wadę wymowy), zaniedbania środowiskowe.

            Każde dziecko, nawet dziecko dwujęzyczne, ma możliwość opanowania głosek języka polskiego i prawidłowego posługiwania się nimi. Powinniśmy zwracać uwagę w jaki sposób nasze dzieci mówią i nie czekać, aż niewyraźna wymowa minie samoistnie, ponieważ zwykle czekanie prowadzi do utrwalania wad.