Social service

Social service

Konsultacje mogą odbywać się w języku polskim oraz angielskim. Nasz pracownik socjalny jest to osoba, która od lat pracuje w tym zawodzie w Wielkiej Brytanii, posiada dużą wiedzę oraz doświadczenie mogące pomóc w rozwiązaniu wielu Państwa problemów.

Oferujemy pomoc w zakresie:

– prawa rodzinnego w UK

– ochrony praw dziecka

– przemocy w rodzinie

– rodzin dysfunkcyjnych,

– wsparcia w kontaktach z brytyjskim systemem socjalnym,

– rekrutacji rodzin zastępczych,

– wywiadów środowiskowych dla polskich sądów, ośrodków opiekuńczych i organów pomocy społecznej,

– niezależnych opinii (independent assessment) dla sądów brytyjskich i władz lokalnych w UK

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o kontakt z poradnią
- 020 8441 2569