Konsultacje z nauczycielem SEN (Special Educational Needs)

Konsultacje z nauczycielem SEN (Special Educational Needs)

 

Oferuje pomoc w zakresie:

– interpretacji i zrozumienia Education Health Care Plan – orzeczenie o stopniu określonych dysfunkcji oraz zalecenia do pracy z uczniem

– realizacji zaleceń uzyskanych od Speech and Language Therapist (wskazania do pracy logopedycznej) oraz od Occupational Therapist (wskazówki do pracy w swerze rozwoju psycho – ruchowego)

– użycia w codziennym życiu różnych form komunikacji z dzieckiem: Makaton, Picture Exchange Communication System (“metoda obrazkowa”)

– terapii sensorycznych

– wsparcia (“językowego”) rodziców w podczas konsultacji z nauczycielami w angielskich szkołach oraz z przedstawicielami departamentu SEN w trakcie opracowywania planu edukacyjnego dla dziecka

– indywidualnych lub grupowych zajęć z dziećmi w celu osiągnięcia większych sukcesów wychowawczych

 

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o kontakt z poradnią
- 020 8441 2569