Psychoterapia uzależnień

Psychoterapeuta uzależnień

Dla kogo?

Dla młodzieży oraz dorosłych uzależnionych, m.in. od:

– alkoholu,

– narkotyków,

– innych substancji odurzających,

– gier hazardowych,

– innych.

Co ma na celu terapia?

– pomoc w wyzwoleniu od czynnika uzależniającego,

– pomoc w odbudowaniu własnej wartości,

– pomoc w odnalezieniu sensu życia bez czynnika uzależniającego.

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o kontakt z poradnią
- 020 8441 2569