MNRI® Terapia Neurotaktylna

Terapia Taktylna jest jedną z bazowych terapii stosowanych w metodzie dr S. Masgutowej. Terapia ta proponuje techniki terapeutyczne, które wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu.

Terapia NeuroTaktylna jest jedną z bazowych technik w systemie terapeutycznym. Jest to rodzaj masażu i stymulacji skóry, który pobudza oraz przygotowuje receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno – motorycznych pochodzących z otoczenia oraz do aktywizacji rozwoju funkcji mózgowych i układu nerwowego. Zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych. Stosuje się ją także oddzielnie jako metodę relaksującą i wspierająca rozwój dziecka a także jako wspomaganie terapii osób dorosłych.

Prawidłowo działający zmysł dotyku jest podstawowym warunkiem dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania mózgu oraz układu nerwowego, aktywności ruchowej, rozwoju sfery emocjonalnej oraz kształtowania się osobowości. Wieloletnia praktyka pokazuje, że systematyczne stosowanie techniki stymuluje receptory skóry, równoważy system nerwowy (pobudzanie i hamowanie) co wpływa na zwiększenie skuteczności innych działań terapeutycznych. Terapia powoduje, że osoba akceptuje przytulanie, leżenie na brzuchu, eliminuje niechęć do dotykania przedmiotów.
Terapia z powodzeniem jest stosowana w pracy z dziećmi mającymi różne deficyty rozwojowe, takie jak: trudności w nauce, lęki i fobie, ADHD i ADD, zaburzenia mowy, brak świadomości bólu (dziecko jest agresywne gdyż nie ma świadomości, że uderzenie boli).

Terapia NeuroTaktylna według metody dr Swietłany Masgutowej jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:
• porażeniami mózgowymi,
• autyzmem,
• zachowaniami agresywnymi,
• lękami i fobiami,
• opóźnieniami w rozwoju umysłowym,
• nadpobudliwością psychoruchową,
• trudnościami w nauce,
• zaburzeniami mowy,
• zaburzeniami integracji sensorycznej.

(informacja sporządzona na podstawie książki pt „Neurokinezjologiczna Terapia Taktylna TM dr Swietłany Masgutowej”, napisanej pod redakcją dr Swietłany Masgutowej)

ZADZWOŃ I UMÓW WIZYTĘ

0208 441 2569

Translate »