Logopeda

mgr Małgorzata Zalewska – Logopeda, Dyrektor Poradni

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Od 2010 roku pracuje jako polski logopeda z dziećmi wielojęzycznymi w Londynie. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z problemami komunikacji, z wadami wymowy, dziećmi z wadami genetycznymi, autyzmem. Wspiera rozwój języka polskiego u dzieci mieszkających za granicami Polski. Współpracuje z polskimi sobotnimi szkołami w Londynie. Od 2017 roku również dyrektor polskiej poradni psychologiczno-pedagogicznej My Child Therapy Centre. Uczestniczyła w bardzo wielu kursach i szkoleniach dotyczących m.in. wielojęzyczności u dzieci, zaburzeń ze spektrum autyzmu, opóźnień rozwoju mowy, stymulacji rozwoju mowy u dzieci wielojęzycznych.