Nauczyciel SEN

mgr Magdalena Cybulska-Cieślak – Nauczyciel SEN

Magister filologii polskiej – specjalność nauczycielska (UKW w Bydgoszczy i UAM w Poznaniu) z 14-letnim doświadczeniem zawodowym zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii.

Posiada polskie i brytyjskie prawo wykonywania zawodu (Department for Education).

Nauczyciel SEN. Od 5 lat pracuje w angielskich szkolach podstawowych i ponadpodstawowych z dziećmi i młodzieżą, u których stwwierdzono autyzm (ASD), Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej i Zaburzenia Koncentracji Uwagi (ADHD), trudności w swerze emocjonalnej oraz w kontaktach z innymi (EBSD).

 

Oferuje pomoc w zakresie:

 

– interpretacji i zrozumienia Education Health Care Plan – orzeczenie o stopniu określonych dysfunkcji oraz zalecenia do pracy z uczniem

– realizacji zaleceń uzyskanych od Speech and Language Therapist (wskazania do pracy logopedycznej) oraz od Occupational Therapist (wskazówki do pracy w swerze rozwoju psycho – ruchowego)

– użycia w codziennym życiu różnych form komunikacji z dzieckiem: Makaton, Picture Exchange Communication System (“metoda obrazkowa”)

– terapii sensorycznych

– wsparcia (“językowego”) rodziców w podczas konsultacji z nauczycielami w angielskich szkołach oraz z przedstawicielami departamentu SEN w trakcie opracowywania planu edukacyjnego dla dziecka

– indywidualnych lub grupowych zajęć z dziećmi w celu osiągnięcia większych sukcesów wychowawczych