Logopeda z dojazdem do domu

mgr Marta Zdunkowska

 • nauczycielka wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
 • logopeda
 • oligofrenopedagog
 • specjalista wczesnego wspomagania rozwoju

Jeszcze w trakcie studiów magisterskich na Uniwersytecie Gdańskim rozpoczęłam pracę w szkole podstawowej, jako wychowawczyni w klasach I-III. Prowadziłam również terapię logopedyczną oraz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów posiadających opinie i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Po przyjeździe do Londynu podjęłam pracę w angielskim przedszkolu oraz polskiej szkole sobotniej, zostając jedną z wychowawczyń grupy przedszkolnej.

W ciągu ostatnich lat ukończyłam szereg szkoleń i certyfikowanych kursów, m.in.:

 • Warsztaty z zakresu organizacji grupowych zajęć logorytmicznych „Smykopląsy”
 • Szkolenie Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „ProCentrum”: „Trener Grafomotoryki”
 • Kurs szkoleniowy „Glottodydaktyka” prof. B. Rocławskiego
 • Kurs kwalifikacyjny Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „ProCentrum”: „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej” I i II stopień
 • Szkolenie z zakresu diagnozy logopedycznej: „Karta Oceny Logopedycznej Dziecka”
 • Warsztaty metodyczne Centrum Szkoleniowego Klanza: „Metody integracyjne w pracy z grupą”
 • III-stopniowe szkolenie z zakresu terapii behawioralnej osób z autyzmem
 • Szkolenie „Uczeń z Zespołem Aspergera i z autyzmem wysokofunkcjonującym w przedszkolu i szkole”

NASZA LOGOPEDA DOJEDZIE DO CIEBIE, JEŚLI MIESZKASZ TU:

👉w okolicy linii Metropolitan na trasie Baker Street – Watford/ Chorleywood,
👉w okolicach Harrow Bus Station,
👉na Northwood,