Pedagog

mgr Klaudia Malec-Szpot – Pedagog

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z logopedią. Udziela pomocy dla dzieci z trudnościami uczenia się, w nauce czytania oraz pisania. Przeprowadza badania pedagogiczne dla dzieci oraz diagnozę gotowości szkolnej dziecka. Opracowuje programy dydaktyczne dla dzieci zgodnie z podstawą programową dla szkół i przedszkoli