Pedagog specjalny, terapeuta SI

mgr Anna Bukała – pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej

Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego o specjalności oligofrenopedagogika oraz Medycznego Studium Zawodowego na wydziale fizjoterapii. Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w normie a także z niepełnosprawnością intelektualną oraz ruchową. Zdobyła je pracując na stanowisku technika fizjoterapii w polskim gabinecie rehabilitacji ruchowej oraz w placówkach edukacyjnych na stanowisku pedagoga specjalnego. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z wadami rozwojowymi, Zespołem Downa, Zespołem Retta, Zespołem Aspergera, Autyzmem oraz innymi dysfunkcjami. Na co dzień zajmuje się diagnozą i terapią integracji senorycznej oraz wczesnym wspomaganiem rozwoju. Również w ramach zajęć rewalidacyjnych usprawnia funkcje motoryki małej a także prowadzi  trening umiejętności społecznych z dziećmi ze spektrum Autyzmu oraz z Zespołem Aspergera.