Urodziłem się z dodatkowym chromosomem 21

Zespół Downa to najbardziej rozpowszechniona wada genotypu człowieka, która spowodowana jest trisomią chromosomu 21. Problemy komunikacyjne tych osób wynikają głównie z obniżonej sprawności intelektualnej, wadliwej budowy anatomicznej narządów mowy (krtani, wiązadeł głosowych, nosogardzieli, podniebienia, braku języczka, zbyt rozrośniętego i mało ruchliwego języka, nieprawidłowego zgryzu) oraz obniżonego napięcia mięśniowego okolicy orofacjalnej, w tym mięśni fonacyjnych i oddechowych. Należy dodać, że mowa dzieci z zespołem Downa zazwyczaj rozwija się później niż u prawidłowo rozwijających się rówieśników. Pierwsze słowa są często niezrozumiałe dla otoczenia i zdarza się, że pojawiają się dopiero około 3 roku życia. Nabywanie umiejętności komunikacyjnych wymaga więc więcej czasu, ale należy pamiętać, że można wykorzystać wiele sposobów porozumiewania się – mowa werbalna, gesty, mimika czy mowa ciała. Należy wybrać odpowiedni kanał komunikacji.

mgr Anna Jamrozik, neurologopeda