Terapię logopedyczną u osób z zespołem Downa warto rozpocząć bardzo wcześnie – ucząc dziecko nawiązywania kontaktu wzrokowego, przenoszenia wzroku z osoby na przedmiot, wodzenia wzrokiem za obiektami, lokalizowania źródła dźwięku oraz różnicowania dźwięków. Ważne jest także rozwijanie naśladownictwa, pracy naprzemiennej z drugą osobą, czy budowania wspólnego pola uwagi w oparciu o interesujące dziecko przedmioty czy czynności.

Kształtowanie się mowy zarówno u dzieci zdrowych, jak i tych z dodatkowym chromosomem 21, wyznaczają następujące po sobie fazy, które u większości dzieci z zespołem Downa pojawiają się ze znacznym opóźnieniem.

Terapia logopedyczna powinna być skierowana na: ćwiczenia słuchowe, ćwiczenia aparatu oddechowego, usprawnianie pracy narządów artykulacyjnych, wzbogacanie zasobu słownika czynnego i biernego, a także rozwijanie umiejętności komunikacyjnych z drugą osobą – wyrażanie własnych myśli i potrzeb.

mgr Anna Jamrozik, neurologopeda