Warunkiem prawidłowego wymawiania głosek jest sprawne działanie narządów mowy. Stymulacja aparatu artykulacyjnego to wpływanie na język, wargi, żuchwę, policzki, dziąsła, podniebienie twarde, miękkie za pomocą stymulacji termicznej, dotykowej oraz smakowej.

Stymulacja termiczna narządów mowy to dostarczanie bodźców o kontrastowej temperaturze. Podczas tego ćwiczenia można dotykać wewnętrznej i zewnętrznej części jamy ustnej naprzemiennie zimną i ciepłą łyżeczką czy obrysowywać wargi kostką lodu. Stymulacja dotykowa to dostarczanie wrażeń dotykowych poprzez masaż zewnątrz oraz wewnątrzustny, fakturowanie przy użyciu materiałów o różnej strukturze, np. pędzel, futerko czy kolczasta piłeczka. Stymulacja smakowa to poszerzanie zakresu smaków poprzez podawanie intensywnych smaków – cytryna, ketchup czy miód. Stymulacja aparatu artykulacyjnego poprawia funkcjonowanie mięśni, a tym samym usprawnia czynności związane z mówieniem oraz przyjmowaniem pokarmów.

mgr Anna Jamrozik, neurologopeda