Jeden i drugi!

Mieszkając w Wielkiej Brytanii ważne jest korzystanie z usług angielskiego specjalisty, ponieważ to językiem angielskim posługujemy się w tym kraju.  Zazwyczaj dzieci zostają skierowane na terapię do angielskiego logopedy, tzw. Speech and Language Therapist przez NHS. Terapie takie są mniej lub bardziej efektywne, dlatego zawsze sugeruję, aby równolegle korzystać również z pomocy polskiego logopedy, zwłaszcza, jeżeli zależy nam na tym, aby nasze dziecko było dwujęzyczne. Czasami potrzebna jest pomoc tylko w języku polskim, np. jeśli dziecko nie wymawia głoski /r/. W tym zakresie angielski specjalista nie może nam pomóc, ponieważ angielskie r jak wiemy, różni się zdecydowanie od polskiego, wibracyjnego r. Istotne jest również, aby nad komunikacją w języku polskim pracować z polskim logopedą, natomiast w języku angielskim – z angielskim, ponieważ tylko wtedy dziecko nabędzie prawidłowe wzorce, łącznie z odpowiednim akcentem dla danego języka.