Czy dziecku mającemu problemy z wymową jest potrzebna tylko terapia logopedyczna?

W przypadku wymowy, zwykle tak, ale co, jeśli dziecko jest np. nadaktywne, ma problem z koncentracją, ma zaburzenia ze spektrum autyzmu, lub ma nieprawidłowe napięcie mięśniowe? Wtedy bardzo istotna jest kompleksowa terapia, zakładająca, w zależności od problemu, równoległe spotkania np. z psychologiem dziecięcym i/lub terapeutą integracji sensorycznej. O ile o pomocy psychologicznej nie trzeba za wiele pisać, jest ona oczywista, o tyle temat integracji sensorycznej (SI) jest bardzo często niejasny dla rodziców, a tymczasem wiele dzieci ma poważne zaburzenia z zakresu SI, a prawidłowa diagnoza i prowadzona równolegle terapia SI bardzo wspomaga terapię logopedyczną, czasami wręcz niemożliwa jest terapia logopedyczna bez wcześniejszej terapii SI.