Bardzo często spotykam się z pytaniami dotyczącymi wymawiania poszczególnych głosek przez dzieci, np.: „Kiedy moje dziecko zacznie mówić piękne r?”. Niektórzy rodzice z kolei twierdzą, że ich dziecko „ma czas”. Czasami faktycznie tak jest i nie potrzeba pomocy logopedy. Wszystko zależy od wieku dziecka, ponieważ opanowanie poszczególnych głosek również przebiega według norm rozwojowych, przedstawiam je poniżej:

  1. Od 1-2 roku życia – samogłoski: a, o, u, i, e oraz spółgłoski: p,b,m,t,d,n,ś,ć, ź, dź.
  2. Od 2-3r.ż. – dziecko potrafi słuchowo wyłapywać błędne realizacje głosek ale nie zawsze potrafi je jeszcze prawidłowo powiedzieć, często mówi np. „To nie lowel tylko lowel”. W tym okresie dodatkowo pojawiają się samogłoski:  y, czasem ę i ą, a także spółgłoski: f, w, k, g, h, l, a także s, z, c, dz, które wcześniej były zastępowane przez ś, ź, ć, dź. 
  3. 3-5 r.ż. – powinny występować już głoski: sz, rz, cz, dż.
  4. 5-6 r.ż – głoska r.

Jak więc widzimy, głoska r powinna pojawić się w mowie dziecka ok 5-6 roku życia, czasem nawet około 7 roku. Jeśli więc nasze dziecko jest młodsze, a głoskę r zamienia np. na l, dajmy mu jeszcze czas. Można ćwiczyć wspomagająco pionizację języka, czyli unoszenie języka do góry.

            Jeśli natomiast zauważymy, że np. pięciolatek realizuje głoskę r w inny sposób, np. jako tzw. r francuskie, zgłośmy się do logopedy, aby uniknąć utrwalania błędnej wymowy głoski.