Jest to często zadawane pytanie przez rodziców. Odpowiedź niestety nie jest taka prosta, ponieważ czas trwania terapii zależy od wielu czynników. Najważniejszym z nich jest problem, z którym dziecko przychodzi do logopedy. W sytuacji, gdy mamy poważne opóźnienie w rozwoju mowy, u podłoża którego leżą problemy neurologiczne, upośledzenie umysłowe, czy zaburzenia ze spektrum autyzmu – terapia taka może trwać latami, ponieważ takie osoby potrzebują ciągłego udoskonalania ich umiejętności komunikacyjnych oraz wsparcia w tym zakresie, natomiast w przypadku, gdy dziecko nieprawidłowo realizuje np. głoskę /l/ czy /sz/, terapia może się zakończyć już po kilku spotkaniach. Ważnym czynnikiem skracającym czas trwania terapii i zwiększającym jego efektywność jest sumienność i regularność ćwiczeń wykonywanych w domu z dzieckiem, dlatego, jeśli decydujemy się na terapię logopedyczną, wykonujmy zalecenia terapeuty.