Mieszkając poza granicami Polski, chcąc wychować dziecko dwujęzyczne, powinniśmy mówić do niego tylko w języku polskim, oczywiście jeśli jest to pierwszy język rodziców. Często jednak rodzice z obawy przed problemami z komunikacją dziecka w przedszkolu wprowadzają drugi język. Jest to błąd, ponieważ nawet jeśli gramatycznie mamy świetnie opanowany język angielski to niestety nasz akcent różni się od akcentu rodowitych Brytyjczyków.            

Pamiętajmy, że od dziecka rozpoczynającego edukację przedszkolną nikt nie wymaga, aby sprawnie posługiwało się jęz. angielskim, tym bardziej, że w tego typu miejscach jest bardzo dużo dzieci również z innych kultur. Nauczycielki świetnie radzą sobie z nauczeniem dzieci jęz. angielskiego. Nauka odbywa się w formie zabawy, poprzez piosenki, wierszyki, różnego rodzaju aktywności. Na początku dziecko zauważa, że w przedszkolu jest inny język niż w domu, uczy się rozumienia słów – rozwija się tzw. mowa bierna. Następnie dziecko zaczyna używać pojedynczych słów, zwrotów, aby po roku – dwóch latach zacząć posługiwać się pełnymi zdaniami