Ponieważ zajęcia mają charakter atrakcyjnej dla dziecka zabawy ruchowej. Jest ona odpowiednio ukierunkowana przez terapeutę, aby w efekcie wpływała korzystnie na funkcjonowanie systemów zmysłowych, oraz na całościowy rozwój dziecka.

Podczas każdej sesji, terapeuta aktywizuje dziecko tak, aby mogło pokonać trudności oraz sprostać zadaniom, z którymi w życiu codziennym nie do końca sobie radzi. Terapia integracji sensorycznej kształtuje również rozwój emocjonalno-społeczny dziecka, poczucie własnej wartości oraz wiarę we własne możliwości. Bardzo korzystnie wpływa również na zwiększenie koncentracji i przez to na naukę oraz szybsze postępy w zakresie innych terapii, np. terapii logopedycznej.