Dlaczego tak ważne jest, aby z dzieckiem, u którego występuje problem z rozwojem mowy, udać się do logopedy? Otóż dlatego, że bardzo często opóźniony rozwój mowy u dziecka jest jedną z pierwszych nieprawidłowości, które zauważają rodzice dzieci diagnozowanych później jako dzieci autystyczne.

           Autyzm to całościowe zaburzenie rozwoju.
Jest to zaburzenie, które niestety staje się coraz bardziej powszechne.

U dzieci z autyzmem występuje tzw. triada zaburzeń, czyli obserwuje się problemy w obrębie trzech sfer: komunikacji, kontaktów społecznych, zabawy (m.in. brak zabaw „na niby”).

Bardzo istotne jest, aby nie zdiagnozować błędnie autyzmu u dziecka, stąd ważne, aby diagnozował sztab specjalistów podczas wielu spotkań z dzieckiem. Do zdiagnozowania autyzmu potrzebna jest konsultacja m.in. z laryngologiem (aby mieć pewność, że przyczyną nie jest niedosłuch), z psychologiem dziecięcym, z pediatrą, psychiatrą dziecięcym oraz logopedą. Proces diagnozy trwa zwykle około pół roku.

W Polsce np. Fundacja Synapsis diagnozuje dzieci do 2r.ż. W Wielkiej Brytanii zazwyczaj lekarze czekają aż dziecko skończy 3 lata. Jest to niestety krzywdzące, ponieważ im wcześniej rozpocznie się pracę terapeutyczną tym szybciej będą widoczne efekty. 

            W przypadku dzieci z autyzmem pomocna jest, poza terapią logopedyczną, konsultacja z terapeutą integracji sensorycznej, ponieważ dzieci te przeważnie przejawiają wiele nadwrażliwości (np. słuchowa – zatykanie uszu przy głośnych dźwiękach, smakowa – niechęć do próbowania nowych pokarmów) bądź niedowrażliwości (częste stymulacje dotykowe jak np. uderzanie rączkami o krawędzie, dotykanie gorących grzejników itp.), które utrudniają im koncentrację. Regularna terapia znacznie usprawnia funkcjonowanie dziecka i jego rodziny.